Politica de retur

Biletele online cumpărate de pe palatulprimaverii.ro, sunt valabile doar pentru data si ora pentru care au fost cumpărate. Dacă acest termen a fost depășit fără a utiliza biletul, acesta isi pierde valabilitatea iar contavaloarea biletului nu se returnează.

În cazul în care biletul online a fost validat prin scanarea codului QR la intrare, biletul este considerat utilizat si nu mai poate fi rambursat.

În cazul eventualelor returnări, prețul tipărit pe bilet va fi returnat integral. Nu poate fi solicitat pentru returnare un preț parțial. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru realizarea completă a tururilor opționale. Nu poate fi solicitată rambursarea parțială a unui bilet, dacă clientul a decis să nu efectueze complet turul pentru care a achiziționat bilet electronic. Returnarea valorii biletelor se va face în contul valabil din care s-a făcut plata inițială.

În cazul anulării, amânării sau modificărilor majore de program sau distribuție, nicio altă cheltuială adiacentă (de transport, cazare, taxe de livrare sau alte taxe) nu va fi returnată. SRP TRIUMF va putea returna, în caz de anulare a comenzii, doar prețul biletului înscris pe acesta.

TOP